Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry

Association for Finnish Aviation Bibliography rf

VUODEN 2017 ILMAILUKIRJA

2017 kirja

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys on vuosittain myöntänyt Vuoden Ilmailukirja -kunniamaininnan sille teokselle, jonka yhdistyksen jäsenistö on äänestänyt parhaaksi edellisvuoden aikana ilmestyneeksi ilmailuaiheiseksi teokseksi.

Äänestyksessä sovelletaan seuraavia periaatteita:
- Teoksen pääpainon tulee olla suomalaisessa ilmailussa.
- Teos voi olla joko suomenkielinen tai vieraskielinen.
- Teoksen tulee olla alkuperäisteos, uusintapainokset ja käännösteokset rajataan palkittavien ulkopuolelle.
- Teos valitaan yhdistyksen jäsenten suorittamalla äänestyksellä, ja valinta edellyttää, että äänestykseen on osallistunut vähintään kymmenen (10) jäsentä.
- Kunniamainintaan ei liity rahapalkintoa.

Vuoden 2017 lopulla järjestetyssä kyseistä vuotta koskeneessa äänestyksessä siihen osallistuneiden yhdistyksen jäsenten määrä ei täyttänyt yllä edellytettyä minimimäärää. Saadun äänestystuloksen ei tästä johtuen voida katsoa riittävän kattavasti edustavan koko jäsenistön näkemystä vuoden parhaasta ilmailuaiheisesta teoksesta.

Tämän vuoksi Suomen Ilmailubibliografiayhdistys on päättänyt jättää myöntämättä Vuoden Ilmailukirja -kunniamaininnan vuodelle 2017.

31.01.2018

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry
Jouko Rautio
puheenjohtaja

Heikki Kauranne
sihteeri


©2016 | SIB