BIBLIOGRAFIA

Suomalainen Ilmailubibliografia käsittää:

- Suomessa painetut ja kustannetut ilmailukirjat, -lehdet ja pienpainatteet

- suomalaista alkuperää olevat ulkomaiset julkaisut

- ulkomailla tuotetut ja painetut Suomea koskevat julkaisut

- edellisiin ryhmiin kuuluvat suomalaista ilmailua koskevat merkittävät lähteet

Bibliografia on tallennettu SQL-tietokantaan, jota projektiryhmä editoi ja täydentää verkossa.

Yhdistyksen jäsenille myönnetään lukuoikeus kannan sisältöön.

Bibliografia tullaan tulevaisuudessa mahdollisesti julkaisemaan myös painetussa muodossa.

©2016 | SIB