Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry

Association for Finnish Aviation Bibliography rf

JULKISTOIMINTA

Julkistoiminta ja internet

Yhdistys ylläpitää www-pohjaista ilmailukirjallisuustietokantaa,
jonka kautta se jakaa aihepiiriin liittyvää tietoutta jäsenistölleen.

Samalla ylläpidetään yhteyksiä tutkijoihin, kirjastoihin ja ilmailuharrastajiin.

Yhdistyksen jäsenlehti jaetaan pdf-muotoisena.

Uusia jäseniä yhdistys on hyväksynyt vuoden 2007 alusta.

©2016 | SIB