Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry

Association for Finnish Aviation Bibliography rf

VUODEN ILMAILUKIRJA

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys myöntää vuosittain Vuoden Ilmailukirja -kunniamaininnan sille edellisvuonna ilmestyneelle teokselle, jonka yhdistyksen jäsenistö on äänestänyt parhaaksi vuoden aikana ilmestyneeksi ilmailuaiheiseksi teokseksi.

Äänestyksessä sovelletaan seuraavia periaatteita:
- Teoksen pääpainon tulee olla suomalaisessa ilmailussa.
- Teos voi olla joko suomenkielinen tai vieraskielinen.
- Teoksen tulee olla alkuperäisteos, uusintapainokset ja käännösteokset rajataan palkittavien ulkopuolelle.
- Teos valitaan yhdistyksen jäsenten suorittamalla äänestyksellä, ja valinta edellyttää, että äänestykseen on osallistunut vähintään kymmenen (10) jäsentä.
- Kunniamainintaan ei liity rahapalkintoa.

Vuoden 2015 ilmailukirja
Vuoden 2016 ilmailukirja
Vuoden 2017 ilmailukirja
Vuoden 2018 ilmailukirja

©2016 | SIB