Elämäntyö-palkinto

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys voi jäsenistönsä esityksestä ja yhdistyksen hallituksen harkinnan mukaan myöntää Ilmailukirjallisuuden Elämäntyö -kunniamaininnan sille henkilölle, jonka ilmailukirjallisuuden parissa tekemän työn voidaan katsoa edellyttävän merkittävää ja julkista huomionosoitusta.

Kunniamaininta myönnetään harkinnan mukaan korkeintaan kerran vuodessa, muttei välttämättä joka vuosi, ja se voidaan myöntää tietylle henkilölle vain kerran.

Vuoden 2019 Elämäntyö -kunniamaininta