Otsikko

Otsikko

Otsikko

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry rekisteröitiin 6.8.2004.

Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää suomalaisen ilmailukirjallisuuden ja
ilmailuperinteen tutkimusta, kehittää ilmailualan bibliografiatyötä ja harjoittaa
tähän liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • keräsi ilmailualan perinne-, historia- ja bibliografiatietoa
  • julkaisi, tiedotti ja järjesti alan tapahtumia sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
  • tuki ilmailubibliografia-alaan liittyvää tutkimustyötä
  • toimi ilmailubibliografian harrastajia yhdistävänä ja heidän keskinäistä
  • yhteydenpitoaan edistävänä elimenä.

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry yhdistyi Ilmailumuseoyhdistykseen vuoden 2022 alusta.