Vuoden 2022 Ilmailukirjan valinta

02.03.2023

On tullut aika valita Vuoden 2022 Ilmailukirja, eli paras viime vuoden aikana ilmestynyt ilmailuaiheinen teos. Äänestettävän teoksen tulee täyttää seuraavat kriteerit:
  • teoksen tulee olla ilmestynyt aikajaksolla 01.01. - 31.12.2022,
  • teoksen pääpainon tulee olla suomalaisessa tai Suomessa tapahtuvassa ilmailussa,
  • teos voi olla joko suomen- tai vieraskielinen,
  • teoksen tulee olla alkuperäisteos, eli uusintapainokset tai käännökset rajataan valinnan ulkopuolelle.
Äänestyslomakkeessa on lueteltu valtaosa niistä äänestyskriteerit täyttävistä teoksista, jotka ovat tulleet IMY:n Ilmailukirjallisuusjaoksen tietoon vuoden 2022 loppuun mennessä. Huomaa kuitenkin, ettei luettelo ole täydellinen, joten voit äänestää myös sen ulkopuolisia teoksia, kunhan ne vain täyttävät äänestyskriteerit.
 
Jos haluat osallistua äänestykseen, toimi seuraavasti:
  • Äänestyksessä annetaan ääni kolmelle teokselle: ensin mielestäsi vuoden parhaalle teokselle, sitten toiseksi parhaalle ja lopuksi kolmanneksi parhaalle. Vastaa siis jokaiseen näistä kolmesta kohdasta.
  • Halutessasi voit myös perustella valintasi kunkin äänestämäsi teoksen kohdalla.
  • Täytä vastauksen lopussa oleviin kohtiin myös oma nimesi sekä sähköpostiosoitteesi.
  • Äänestysaika on 13.3.-12.4.2023.

Äänestys on avoinna 12.4.2023 klo 23.59 saakka.

Linkki äänestyslomakkeeseen

IMY:n Ilmailukirjallisuusjaoksen puolesta
Heikki Kauranne

13.04.2024 15.00Vuoden 2023 Ilmailukirjan julkistus
01.03.2024Vuoden 2023 ilmailukirjan valinta
20.04.2023Ilmavoimien kuvaustiedustelu 1939-1945 on Vuoden 2022 Ilmailukirja
02.03.2023Vuoden 2022 Ilmailukirjan valinta