Vuoden 2016 Ilmailukirja

Kunniamaininta myönnettiin toisen kerran keväällä 2017, jolloin palkittiin parhaaksi katsottu vuoden 2016 aikana ilmestynyt ilmailuaiheinen teos. Joulukuun 2016 aikana järjestetyssä ää­nes­tyk­sessä ääniä annettiin kaikkiaan 13:lle eri teokselle.

Äänestys oli tällä kertaa kahden teoksen välinen tiukka kilpa, jonka päätteeksi Vuoden 2016 Ilmailukirjaksi valittiin työryhmän Antti Hyvärinen, Tapio Juutinen, Juha Klemettinen, Kyösti Partonen, Antti Laukkanen ja Mika Jernfors teos Kolmosten siivillä - DC-2- ja DC-3-lentokoneet Suomessa, jonka on kus­tan­tanut Suomen Ilmailumuseosäätiö.

Palkittu teos alustaa aihettaan käymällä aluksi läpi sekä lii­ken­ne­ilmailun kehitystä maailmansotien välillä että esiteltävien Douglas-konetyyppien eri versioiden kehityskaarta. Pe­reh­dy­tet­tyään näin lukijansa 1930- ja 1940-lukujen ilmaliikenneilmapiiriin, teos siirtyy tarkastelemaan DC-2- ja DC-3-koneiden hankintaa, käyttöä ja kohtaloita Suomessa ensin yleisesti ja sitten koneyksilötasolla. Koneiden käyttö niin Ilmavoimissa, Aerossa (Finnair), Karhumäki Airwayssa (Kar-Air) kuin Air­ve­te­ranissakin esitellään kattavasti, minkä lisäksi teokseen sisältyy tiedot kunkin Suomessa käytetyn kone­yksilön nyky­tilanteesta tai -kohtalosta. Teosta täydentää lähde- ja lähdeviiteluettelo sekä hen­ki­lö­ha­ke­misto. Suomen kieltä taitamatonta on muistettu englanninkielisellä tiivistelmällä ja kuva­teksti­koosteella. Teoksen kuvamateriaali on laadultaan hyvää ja suurelta osin jopa erinomaista, mutta mikä olennaisinta, valtaosaltaan ennen julkaisematonta, minkä lisäksi kuvat on esitetty kirjassa riittävän kokoisina niiden sisältämään informaatioon nähden.

Teoksesta käy selkeästi ilmi työryhmän suuri kiinnostus aiheeseen sekä vankka tutkimusosaaminen sujuvasta tekstintuottamisesta puhumattakaan. Työryhmän on laajuudestaan huolimatta onnistunut koostaa hyvin yhden- ja johdonmukainen sekä kattava teos Suomen siviili- ja sotilasilmailun kannalta merkittävistä konetyypeistä.

Kunniamaininnan saanut teos julkistettiin 16.03.2017 Suomen Ilmailumuseolla järjestetyn il­mai­lu­kirjallisuusaiheisen Studia Aviation -tapahtuman yhteydessä, jolloin teoksen tekijäryhmälle ja sen kus­tan­ta­jalle luovutettiin asianomaiset kunniakirjat.

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys onnittelee kunniamaininnan saaneen teoksen tekijöitä ja toivoo heidän jatkavan työtään niin ilmailuhistorian tutkimuksen kuin suomalaisen ilmailukirjallisuudenkin parissa myös vastaisuudessa!

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry
Heikki Kauranne
sihteeri