Vuoden 2019 Ilmailukirja

Kunniamaininta myönnettiin neljännen kerran syksyllä 2021, jolloin palkittiin parhaaksi katsottu vuoden 2019 aikana ilmestynyt ilmailuaiheinen teos. Myöhäinen myöntämispäivämäärä johtui Covid-19-viruksesta johtuvista kokoontumiskielloista, jotka estivät Vuoden 2019 Ilmailukirjan julkistamisen aikaisemmin. Joulukuun 2019 aikana järjestetyssä äänestyksessä ääniä annettiin kaikkiaan 16:lle eri teokselle.

Äänestyksessä kolme teosta erottui pistemäärältään selvästi muista, ja näiden kolmen keskinäiset pistemäärät olivat erittäin tasaiset. Tuloksen perus¬teella Vuoden 2019 Ilmailukirjaksi valittiin Jyrki Laukkasen teos Purjelentokoneet Suomessa, jonka on kustantanut Koala-Kustannus.

Palkittu teos on kattava esitys Suomessa kirjan julkaisuajankohtaan mennessä käytössä olleista liito- ja purjekonetyypeistä. Jokaisesta konetyypistä on esitetty tiivistetty kehityshistoria sekä listattu Suomessa käytössä olleet koneyksilöt käyttäjineen ja käyttöaikoineen. Esitystä tukee runsas ja erittäin korkealaatuinen kuvitus, joka todennäköisesti on valtaosaltaan ennen julkaisematonta.

Konetyyppien esittelyn ohella teos tutustuttaa lukijansa purjelentämisen maailmaan monelta suunnalta. Kirjassa käydään läpi niin purjelennon historiaa, lentokaluston kehittymistä, purjekonetyyppejä, purjekoneiden valmistajia kuin alaan liittyvää terminologiaa ja tekniikkaa.

Kirja on erinomainen purjelennon hakuteos, joka hienolla tavalla täydentää Suomessa jo julkaistuja purjelento- ja lentokerhohistoriikkeja, tuo lisätietoa niissä mainituista konetyypeistä, sekä antaa aiheesta tulevaisuudessa kirjoittaville mainion lähtökohdan luoda omia tekstejään. Kirjan käyttöä hakuteoksena tukee selkeä konetyyppihakemisto. Teoksen liitteenä on luettelo käytetyistä lähteistä ja avustajista.

Teos on laadullisesti jatkoa tekijänsä aiemmille, lähinnä Ilmavoimien kalustoa käsitelleille korkealaatuisille ja runsaslukuisille teoksille. Vaikka aihepiiriltään teos poikkeaakin tekijänsä päälinjasta, niin siitä käy selkeästi ilmi hänen asiantuntemuksensa myös purjelennon saralla. Kirjan teksti on kielellisesti erittäin hyvälaatuista ja lukijan helposti omaksuttavaa.

Kunniamaininnan saanut teos julkistettiin 20.11.2021 Suomen Ilmailumuseolla järjestetyn Ilmailukirjallisuuspäivän yhteydessä, jolloin teoksen tekijälle ja kustantajalle luovutettiin asianomaiset kunniakirjat.

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys onnittelee kunniamaininnan saaneen teoksen tekijää ja toivoo hänen jatkavan työtään niin ilmailuhistorian tutkimuksen kuin suomalaisen ilmailu-kirjallisuuden parissa myös vastaisuudessa!

01.12.2021

Ilmailumuseoyhdistys ry:n Ilmailukirjallisuusjaoksen puolesta
Heikki Kauranne