Vuoden 2020 Ilmailukirja

Kunniamaininta myönnettiin viidennen kerran syksyllä 2021, jolloin palkittiin parhaaksi katsottu vuoden 2020 aikana ilmestynyt ilmailuaiheinen teos. Myöhäinen myöntämispäivämäärä johtui Covid-19-viruksesta johtuvista kokoontumiskielloista, jotka estivät Vuoden 2020 Ilmailukirjan julkistamisen aikaisemmin. Joulukuun 2020 aikana järjestetyssä äänestyksessä ääniä annettiin kaikkiaan 15:lle eri teokselle.

Äänestyksessä eniten pisteitä saanut teos oli muihin nähden täysin ylivoimainen, mistä kertoo esimerkiksi se, että sen pistemäärä oli 1.3-kertainen toiseksi eniten pisteitä saaneeseen verrattuna. Tuloksen perus¬teella Vuoden 2020 Ilmailukirjaksi valittiin Carl-Fredrik Geustin teos Punailmavoimat talvisodassa, jonka on kustantanut Koala-Kustannus.

Palkittu teos on vaikuttavan kattava teos talvisodan aikaisista Suomen vastaisilla rintamilla toimineista Neuvostoliiton ilmavoimista ja on laajoine tietoineen erinomainen lähde- ja hakuteos kelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle. Teoksessa käydään läpi sekä maa- että merivoimien lentoyksiköt.

Rakenteeltaan teos etenee ilmavoima-organisaatiossa ylhäältä alas esitellen ensin Neuvostoliiton eri ilmavoimien ylimmät tasot yleisellä tasolla siirtyen sitten lentoprikaatien esittelyihin, joista edelleen rykmentteihin, erillisiin lentoeskadrilleihin, erillisiin lento-osastoihin, yhteyslentueisiin sekä lentoryhmiin. Kuhunkin näihin organisaatiotasoihin kuuluvat yksiköt käydään läpi yksiköiden numerojärjestyksessä. Eri yksiköistä löydettyjen arkistotietojen määrä vaihtelee luonnollisesti jonkin verran, mutta linjana on ollut esittää ainakin kunkin yksikön alistukset, komentajat, sotalentotilastot, toimintahistoriat ja/tai taistelukronikat, kone- ja henkilötappiot sekä vahvuustiedot siinä määrin kuin niistä on löytynyt arkistotietoa.

Teoksen laajassa liiteosuudessa taulukoituna muun muassa Neuvostoilmavoimien vahvuustaulukot talvisodan alkaessa ja päättyessä, Neuvostoilmavoimien kone- ja henkilötappiot, Puna-armeijan ilmavoimien ilmavoittoilmoitukset sekä paljon muutakin taulukoitua tietoa asiasta kiinnostuneen tutkittavaksi. Neuvostoliittolaisia tai venäläisiä lähdeteoksia tai arkistoja tutkivia hyödyttävät myös taulukot, joissa esitellään Neuvostoliitossa käytössä olleiden sotilasarvojen suomennokset, avataan erilaisten lentojoukkoihin liittyvien lyhenteiden merkityksiä, sekä listataan neuvostoilmavoimien talvisodassa käyttämät maali- ja lentotukikohtakoodit merkityksineen.

Teoksen korkealaatuinen valokuvamateriaali on koostettu niin suomalaisista kuin venäläisistäkin lähteistä ja lienee ainakin jälkimmäiseltä osin suurelti ennen julkaisematonta. Kirjan muuna kuvituksena on neuvostokoneiden sivuprofiileita sekä karttoja.

Teos jatkaa erinomaisella tavalla tekijänsä korkealaatuista julkaisutoimintaa, jonka taustalla on vuosikymmenten mittainen tutkimus lukuisissa arkistoissa niin koti- kuin ulkomaillakin sekä vuosien myötä muodostunut kansainvälinen yhteistyöverkosto. Kirjasta käy selkeästi ilmi tekijän syvällinen perehtyminen käsittelemäänsä aihepiiriin. Teoksen teksti on kielellisesti hyvälaatuista ja lukijan helposti omaksuttavaa.

Teos on julkaistu puolalaisen Stratus-kustantamon toimesta myös englanninkielisenä nimellä Red Wings in the Winter War 1939 - 1940, joskin se on painoasultaan suomalaislaitosta vaatimattomampi.

Kunniamaininnan saanut teos julkistettiin 20.11.2021 Suomen Ilmailumuseolla järjestetyn Ilmailukirjallisuuspäivän yhteydessä, jolloin teoksen tekijälle ja kustantajalle luovutettiin asianomaiset kunniakirjat.

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys onnittelee kunniamaininnan saaneen teoksen tekijää ja toivoo hänen jatkavan työtään niin ilmailuhistorian tutkimuksen kuin suomalaisen ilmailu-kirjallisuuden parissa myös vastaisuudessa!

01.12.2021

Ilmailumuseoyhdistys ry:n Ilmailukirjallisuusjaoksen puolesta
Heikki Kauranne