Vuoden 2021 Ilmailukirja

Kunniamaininta myönnettiin kuudennen kerran keväällä 2022, jolloin palkittiin parhaaksi katsottu vuoden 2021 aikana ilmestynyt ilmailuaiheinen teos. Joulukuun 2021 aikana järjestetyssä äänestyksessä ääniä annettiin kaikkiaan 13:lle eri teokselle.

Äänestyksessä kolme teosta erottui pistemäärältään selvästi muista ja myös näiden välisissä pistemäärissä oli selkeät erot. Tuloksen perus¬teella Vuoden 2021 Ilmailukirjaksi valittiin Ari Jussilan teos Paveli; Koelentäjä Paavo Janhunen, joka kuuluu ”Ilmavoimien historiajulkaisuja” -sarjaan ollen sen VIII osa. Teoksen on kustantanut Ketterät Kirjat.

Palkittu teos antaa hyvän kokonaiskuvan koelentäjäksi päätyneen Paavo Janhusen elämänvaiheista lapsuudesta aina kohtalokkaasti päättyneeseen koelentoon Kuorevedellä. Teos etenee henkilöhistoriikille luonnolliseen tapaan pääosin kronologisesti.

Nuoruus, varusmiespalvelus Ilmavoimissa, Kadettikoulun aika sekä alkuajat Ilmavoimien aktiiviupseerina käydään läpi lyhyehkösti nostaen esille muutamia merkittävimpiä Janhusen elämään ja urakehitykseen vaikuttaneita tapahtumia. Näiden jälkeen siirrytään kirjan pääteemaan eli koelentäjänä toimimiseen, johon Janhunen päätyi lentotoiminnassa osoitetun lahjakkuuden sekä ohjaajakoulutuksen kehittämiseen osoitetun kiinnostuksen johdosta.

Tässä tehtävässä Janhunen sai koelennettäväkseen jo käytössä olevaa lentokalustoa, mutta myös monia 1970- ja 1980-luvulla Ilmavoimille hankittuja uusia konetyyppejä kuten Saab 35 Draken, MiG-21BIS, Valmet Vinka, BAe Hawk Mk.51, sekä eräitä näiden kanssa kilpailutettuja, mutta lopulta hankkimatta jääneitä konetyyppejä. Kokemuksen karttuessa Janhunen eteni Koelentueen päälliköksi, josta sittemmin siirtyi Ilmavoimien esikuntaan tehtävänään aluksi lentokoulutusjärjestelmän uudistaminen ja myöhemmin lentoturvallisuuden kehittäminen. Tämän tehtävän ohella hän suoritti Valmetilla kehitteillä olleen, ja myöhemmin nimellä Valmet L-90 Redigo -nimellä tunnetuksi tulleen konetyypin koelentoja.

Teoksen tekijä tunsi Janhusen henkilökohtaisesti, mikä näkyy aiheen käsittelyssä ja teoksen laadinnassa käytetyn lähdemateriaalin laajuudessa. Kirjan kuvamateriaali on aiheesta johtuen lähes kokonaisuudessaan ennen julkaisematonta. Teoksen liitteinä on listaus tavallisimmista (Ilmavoimien) lentotoiminnassa käytetyistä lyhenteistä sekä lähdeluettelo. Teksti on hyvälaatuista ja lukijan helposti omaksuttavaa.

Kunniamaininnan saanut teos julkistettiin 09.04.2022 Suomen Ilmailumuseolla järjestetyn Ilmailukirjallisuuspäivän yhteydessä, jolloin teoksen kustantajalle luovutettiin asianomainen kunniakirja. Tilaisuudesta poissaolleelle teoksen tekijälle kuuluva kunniakirja toimitettiin hänelle myöhemmin

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys onnittelee kunniamaininnan saaneen teoksen tekijää ja toivoo hänen jatkavan työtään niin ilmailuhistorian tutkimuksen kuin suomalaisen ilmailu-kirjallisuuden parissa myös vastaisuudessa!

12.05.2022

Ilmailumuseoyhdistys ry:n Ilmailukirjallisuusjaoksen puolesta
Heikki Kauranne