Vuoden 2022 Ilmailukirja

Kunniamaininta myönnettiin seitsemännen kerran keväällä 2023, jolloin palkittiin parhaaksi katsottu vuoden 2022 aikana ilmestynyt ilmailuaiheinen teos. Maalis-huhtikuun 2023 aikana järjestetyssä äänestyksessä ääniä annettiin kaikkiaan 20 eri teokselle.

Äänestyksessä yksi teos erottui pistemäärältään selvästi muista saaden jopa 1,5 kertaa enemmän pisteitä kuin seuraavan sijan saavuttanut teos. Tuloksen perusteella Vuoden 2022 Ilmailukirjaksi valittiin Carl-Fredrik Geustin teos Ilmavoimien kuvaustiedustelu 1939–1945. Teoksen on kustantanut Koala-Kustannus.

Palkittu teos on ensimmäinen Ilmavoimien sotien aikaista kuvaustiedustelutoimintaa ja kalustoa kattavasti tarkasteleva julkaisu. Teos on jaettu kuvaustoiminnan osalta selkeisiin historiallisiin kronologisesti eteneviin ajanjaksokokonaisuuksiin, joihin sisältyy teoksen nimessä määritetyn ajanjakson lisäksi myös maamme itsenäisyyden alkuvuosien aikainen ilmakuvaustoiminta. Kaikkia tarkasteltuja aikajaksoja tukee runsas ja erittäin korkealaatuinen ilmakuvamateriaali. Varsinaisten kuvauslentojen ja ilmakuvien ohella teos esittelee kuvaustoiminnassa käytetyn lentokone- ja kamerakaluston sekä kertoo tiivistetysti myös Lentojoukkojen Keskuskuvalaboratorion toiminnasta, ilmakuvien käytöstä kartoitustoiminnassa ja ilmakuvien sotien jälkeisestä kohtalosta. Osa näistä aiheista on sijoitettu teoksen liiteosioon, johon sisältyy myös lähdeluettelo.

Teos jatkaa erinomaisella tavalla tekijänsä korkealaatuista julkaisutoimintaa, jonka taustalla on vuosikymmenten mittainen tutkimus lukuisissa arkistoissa niin koti- kuin ulkomaillakin sekä vuosien myötä muodostunut kansainvälinen yhteistyöverkosto. Kirjasta käy selkeästi ilmi tekijän syvällinen perehtyminen käsittelemäänsä aihepiiriin. Hänen teokseen kokoamansa kuvamateriaali on lentokonekuvia lukuunottamatta lähestulkoon kauttaaltaan ennen julkaisematonta, ja siihen sisältyy myös rajan takana olevista alueista otettuja ilmakuvia. Teoksen teksti on kielellisesti hyvälaatuista ja lukijan helposti omaksuttavaa.

Kunniamaininnan saanut teos julkistettiin 19.04.2023 Suomen Ilmailumuseolla järjestetyn Ilmailukirjallisuusillan yhteydessä, jolloin teoksen tekijälle ja kustantajalle luovutettiin asianomaiset kunniakirjat. Tilaisuudesta poissaolleelle teoksen kustantajalle kuuluva kunniakirja toimitettiin hänelle myöhemmin.

Ilmailumuseoyhdistys onnittelee kunniamaininnan saaneen teoksen tekijää ja toivoo hänen jatkavan työtään niin ilmailuhistorian tutkimuksen kuin suomalaisen ilmailukirjallisuuden parissa myös vastaisuudessa!

19.04.2023

Ilmailumuseoyhdistys ry:n Ilmailukirjallisuusjaoksen puolesta

Heikki Kauranne