Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry

Association for Finnish Aviation Bibliography rf

ESITTELY

SUOMEN ILMAILUBIBLIOGRAFIAYHDISTYS RY
Association for Finnish Aviation Bibliography rf

Rekisteröity 6.8.2004

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisen ilmailukirjallisuuden ja
ilmailuperinteen tutkimusta, kehittää ilmailualan bibliografiatyötä ja harjoittaa
tähän liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- kerää ilmailualan perinne-, historia- ja bibliografiatietoa

- julkaisee, tiedottaa ja järjestää alan tapahtumia sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia

- tukee ilmailubibliografia-alaan liittyvää tutkimustyötä

- toimii ilmailubibliografian harrastajia yhdistävänä ja heidän keskinäistä
yhteydenpitoaan edistävänä elimenä.

HALLITUS
Puheenjohtaja Jouko Rautio
Varapuheenjohtaja Jouni Halme
Sihteeri Heikki Kauranne
Rahastonhoitaja Jukka Vesen

YHTEYDENOTTO
Tiedustelut pyydetään lähettämään sihteerille
etunimi.sukunimi(at)gmail.com

©2016 | SIB