Vuoden 2023 elämäntyöpalkinto

Tämä huomionosoitus myönnettiin toisen kerran vuonna 2023 ja sen saaja julkistettiin 18.11.2023 Suomen Ilmailumuseolla järjestetyn Ilmailukirjallisuuspäivän yhteydessä. Järjestyksessä toinen Ilmailukirjallisuuden Elämäntyö -kunniamaininta myönnettiin Carl-Fredrik Geustille.

Carl-Fredrik Geust tuli ilmailuhistorian ja -kirjallisuuden harrastajien laajempaan tietoon vuonna 1979, jolloin hänen kolmehenkinen työryhmänsä julkaisi “Red Stars in the Sky”-kirjasarjan ensimmäisen osan. Sama työryhmä julkaisi muutaman vuoden sisällä vielä sarjan kaksi muuta osaa. Tarkkaavainen ilmailukirjallisuuden harrastaja saattoi tuolloin muistaa hänen nimensä “Suomen Siivet”-lehden lukijapalstalta, jonne hän ehti ennen lehden lakkauttamista lähettää muutaman ilmailuhistoriaan liittyvän kysymyksen vuosina 1972–1973. Hänen kiinnostuksensa ilmailukirjallisuuteen kävi ilmi jo tuolloin, sillä hän myös ilmoitti eräästä lehden julkaisemalla ilmailukirjallisuuslistalla havaitsemastaan puutteesta.

Edellä mainittua julkaisuaktiivisuuden kautta seurasi muutaman vuoden tauko, kunnes vuonna 1993 julkaisutoiminta alkoi uudelleen. Tuolloin ilmestyi ensimmäinen vain hänen nimissään oleva teos “Under the Red Star - Luftwaffe aircraft in the Soviet airforce”, jolla oli ulkomainen kustantaja. Samana vuonna sai jatkoa myös “Red Stars”-sarja, joka uudelle kotimaiselle kustantajalle siirtyneenä tuli vuoteen 2011 mennessä sisältämään seitsemän osaa, joista viidessä hän oli kirjoittajaryhmän jäsenenä ja viimeisessä yksinomaisena kirjoittajana. Nämä teokset olivat kaksikielisiä, suomi–englanti.

Sarjan viimeiseksi jäänyttä osaa “Talvisota ilmassa - The Winter war in the air” voidaan pitää hänen ensimmäisenä suurteoksenaan, josta vuonna 2020 julkaistiin uusien kustantajien toimesta täydennetyt laitokset sekä suomeksi että englanniksi. Kahta vuotta myöhemmin hän julkaisi toisen suurteoksensa, jonka aiheena oli Ilmavoimien kuvaustiedustelu vuoteen 1945 saakka.

Carl-Fredrik Geustin erityisansiona ilmailukirjallisuuden saralla on se, että hän on kirjoittanut laajoja ja tiedoltaan kattavia teoksia aiheista, joita ei muuten ole juurikaan käsitelty suomalaisessa ilmailukirjallisuudessa. Näistä on erityisesti mainittava Neuvostoliiton toisen maailmansodan aikaisia ilmavoimia käsittelevät teokset, joihin hän on koonnut tietoja laajoilla ja perusteellisilla Neuvostoliiton sota-arkistoissa tekemillään tutkimuksilla sekä yhteyksillään venäläisiin alan tutkijoihin. Näissä teoksissa julkaistujen tietojen kautta on päästy avaamaan uusia näkökulmia Suomen ilmapuolustuksen sota-aikaiseen toimintaan, mikä on rikastuttanut tämän aihepiirin tutkimusta merkittävästi.

Ilmailuaiheisen kirjallisuuden ohella hän on myös joko yksin tai erilaisten työryhmien jäsenenä julkaissut myös muuta sota-aiheista kirjallisuutta, tekniikan alaa käsittelevää kirjallisuutta sekä henkilöhistoriikkeja. Näiden lisäksi hän on myös toiminut ruotsintajana muutamassa teoksessa.
Kirjoitustyössään Geust on osoittanut hallitsevansa historiantutkijalta edellytettävän kyvyn käsitellä tutkimaansa lähdemateriaalia analyyttisesti, erottaa siinä mahdollisesti joko tarkoituksettomasti tai tarkoituksella olevan virheellisen tiedon läpi, ja selvittää tapahtumien tosiallisimman kulun. Näin teosten lukijat ovat saaneet tutkittavakseen mahdollisimman hyvin tarkistettua ja luotettavaa tietoa. Hänen teoksensa ovat huolella tehtyjä niin asiatekstin, kuvamateriaalin kuin taulukoitujenkin tietojen osalta. Geustin kyky ottaa vastaan mahdollista kirjoja ja niissä esitettyjä tietoja kohtaan esitettyä kritiikkiä sekä esitettyjen lisätietojen pohjalta muokata omaa käsitystään tapahtumista osoittaa hänen omaavan pätevältä historiantutkijalta edellytettävän terveen asenteen tutkimustyöhönsä.

Carl-Fredrik Geustin tuotteliaan ilmailukirjailijauran myötä alan harrastajakunta sekä myös suuri yleisö niin koti- kuin ulkomaillakin saanut luettavakseen lukuisia tietopohjaltaan, kuvamateriaaliltaan sekä tekniseltä toteutukseltaan laadukkaita teoksia.

Ilmailumuseoyhdistyksen Ilmailukirjallisuusjaos katsoo tämän suomalaisen ilmailukirjallisuu-den eteen tehdyn merkittävän työn edellyttävän Carl-Fredrik Geustin huomioimista yhdistyksen myöntämällä Ilmailukirjallisuuden Elämäntyö -kunniamaininnalla.

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys onnittelee kunniamaininnan saanutta Carl-Fredrik Geustia ja toivoo hänen jatkavan työtään niin ilmailuhistorian tutkimuksen kuin suomalaisen ilmailu-kirjallisuuden parissa myös vastaisuudessa!

18.11.2023

Ilmailumuseoyhdistys ry:n Ilmailukirjallisuusjaoksen puolesta

Heikki Kauranne