Otsikko

Kunniamaininta myönnettiin ensimmäisen kerran keväällä 2016, jolloin palkittiin parhaaksi katsottu vuoden 2015 aikana ilmestynyt ilmailuaiheinen teos. Joulukuun 2015 aikana järjestetyssä äänestyksessä ääniä annettiin 12:lle eri teokselle, kun äänestysehdot täyttäviä teoksia oli edel­lis­vuo­den aikana ilmestynyt kaikkiaan 25 kappaletta. Tähän lukuun ei sisälly niitä lastenkirjoja eikä sarjakuvia, jotka myös olisivat täyttäneet äänestysehdot.

Äänestyksen tulos oli erittäin selkeä, ja Vuoden 2015 Il­mai­lu­kir­jaksi valittiin merkittävällä äänierolla Harri Mus­to­sen Harmon-lentäjät - Suomen ilmailun uran­uur­tajat -teos, jonka on kustantanut Koala-Kus­tannus.

Palkittu teos esittelee Suomessa vuosina 1926–1937 jaetun Harmon-palkinnon ja sen myöntäjän Clifford B. Harmonin taustan ja vaikuttimet laajasti ja asian­tun­tevasti. Samalla asiantuntemuksella tekijä käy läpi kunkin Harmon-patsaalla palkitun suo­ma­lais­lentäjän elämää, sen ilmailun kannalta merkittävämpiä vaiheita ja palkitsemiseen johtaneita syitä. Teoksen taustalla on laaja lähdetutkimus ja tekijän tutkimuksellinen ote on vahva. Käytetty kieli on elävää ja rikasta. Teoksen ulkoasu on onnistunut ja sen runsaaseen kuvitukseen sisältyy paljon ennen jul­kai­se­mat­tomia valokuvia.

Kunniamaininnan saanut teos julkistettiin 12.03.2016 Suomen Ilmailumuseolla järjestetyn kevään kir­jal­lisuus­päivän yhteydessä, jolloin teoksen tekijälle ja sen kustantajalle luovutettiin asianomaiset kunniakirjat.

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys onnittelee kunniamaininnan saaneen teoksen tekijää ja toivoo hänen jatkavan työtään niin ilmailuhistorian tutkimuksen kuin suomalaisen ilmailukirjallisuudenkin parissa myös vastaisuudessa!

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry
Heikki Kauranne
sihteeri