Vuoden 2017 Ilmailukirja

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys on vuosittain myöntänyt Vuoden Ilmailukirja -kunniamaininnan sille teokselle, jonka yhdistyksen jäsenistö on äänestänyt parhaaksi edellisvuoden aikana ilmestyneeksi ilmailuaiheiseksi teokseksi.

Vuoden 2017 lopulla järjestetyssä kyseistä vuotta koskeneessa äänestyksessä siihen osallistuneiden yhdistyksen jäsenten määrä ei täyttänyt edellytettyä minimimäärää. Saadun äänestystuloksen ei tästä johtuen voida katsoa riittävän kattavasti edustavan koko jäsenistön näkemystä vuoden parhaasta ilmailuaiheisesta teoksesta.

Tämän vuoksi Suomen Ilmailubibliografiayhdistys on päättänyt jättää myöntämättä Vuoden Ilmailukirja -kunniamaininnan vuodelle 2017.

31.01.2018

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry
Jouko Rautio
puheenjohtaja

Heikki Kauranne
sihteeri