Vuoden 2023 ilmailukirjan valinta

01.03.2024

On tullut aika valita Vuoden 2023 Ilmailukirja, eli paras viime vuoden aikana ilmestynyt ilmailuaiheinen teos. Äänestettävän teoksen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • teoksen tulee olla ilmestynyt aikajaksolla 01.01. - 31.12.2023,
  • teoksen pääpainon tulee olla suomalaisessa tai Suomessa tapahtuvassa ilmailussa,
  • teos voi olla joko suomen- tai vieraskielinen,
  • teoksen tulee olla alkuperäisteos, eli uusintapainokset tai käännökset rajataan valinnan ulkopuolelle.

Alla on lueteltu valtaosa niistä äänestyskriteerit täyttävistä teoksista, jotka ovat tulleet IMY:n Ilmailukirjallisuusjaoksen tietoon vuoden 2023 loppuun mennessä. Huomaa kuitenkin, ettei luettelo ole täydellinen, joten voit äänestää myös sen ulkopuolisia teoksia, kunhan ne vain täyttävät äänestyskriteerit.

Huomaa myös seuraavat seikat:

  • äänestyksessä annetaan ääni kolmelle teokselle: ensin mielestäsi vuoden parhaalle teokselle, sitten toiseksi parhaalle ja lopuksi kolmanneksi parhaalle. Vastaa siis jokaiseen näistä kolmesta kohdasta.
  • halutessasi voit myös perustella valintasi kunkin äänestämäsi teoksen kohdalla.
  • täytä vastauksen lopussa oleviin kohtiin myös oma nimesi sekä sähköpostiosoitteesi.
  • äänestysaika on 01.03. – 31.03.2024 eli maaliskuu 2024.

Äänestyslomake

Heikki Kauranne

13.04.2024 15.00Vuoden 2023 Ilmailukirjan julkistus
01.03.2024Vuoden 2023 ilmailukirjan valinta
20.04.2023Ilmavoimien kuvaustiedustelu 1939-1945 on Vuoden 2022 Ilmailukirja
02.03.2023Vuoden 2022 Ilmailukirjan valinta