Vuoden 2023 Ilmailukirjan julkistus

13.04.2024 15.00

Kunniamaininta myönnettiin kahdeksannen kerran keväällä 2024, jolloin palkittiin parhaaksi katsottu vuoden 2023 aikana ilmestynyt ilmailuaiheinen teos. Maaliskuun 2024 aikana jär-jestetyssä äänestyksessä ääniä annettiin kaikkiaan 12:lle eri teokselle.

2023_Hornet-lentaja.jpgÄänestyksessä yksi teos erottui pistemäärältään selvästi muista saaden jopa 1.8 kertaa enemmän pisteitä kuin seuraavan sijan saavuttanut teos. Tuloksen perusteella Vuoden 2023 Ilmailukirjaksi valittiin Heikki Mansikan teos Hornet-lentäjä. Teoksen on kustantanut WSOY.

Hornet-lentäjä on kuvaus tulevaisuuden suunnitelmissaan vielä hieman hapuilleen nuoren miehen päätymisestä Ilmavoimien ohjaajakurssille ja elämäntehtävän löytymisestä sen kautta.

Tekijä alustaa tapahtumia kuvailemalla kouluaikojaan ja sattumia, jotka saivat hänet muuttamaan koulun jälkeisiä suunnitelmiaan ja anomaan pääsyä Ilmavoimien ohjaajakursseille suorittamaan varusmiespalvelustaan. Tämän tavoitteen toteuduttua kirjoittaja löytää vähitellen itselleen elämänuran, jossa asettaa ensin itselleen tavoitteita kehittyä yhä paremmaksi siinä mitä ja miten tekee, ja myöhemmin hän alkaa asettaa vastaavia tavoitteita myös laajemmille kokonaisuuksille Ilmavoimissa. Teos on kuvaus kirjoittajansa henkilökohtaisesta kehityksestä hävittä-jälentäjänä, lennonopettajana, komentajana sekä Ilmavoimien toiminnan kehittäjänä.

Teos on kirjoitettu varsin eläväisesti sisältäen kuvauksia Ilmavoimien ohjaajakurssien valintakokeista, varusmies- ja kadettikoulutuksesta, ohjaajakoulutuksesta eri konetyypeillä, yksittäisistä lennoista, opetustoiminnasta, lentotoiminnan kehittämisestä, johtotehtävistä sekä Ilmavoimien toimintakulttuurista. Mukana on hieman myös ohjaajan siviilielämän kuvausta. Teksti on kirjoitettu varsin omakohtaisesta näkökulmasta, ja siinä analysoidaan niin omaa kuin muiden henkilöiden sekä eri organisaatioiden toimintaa ja pohditaan niiden kehitysmahdolli-suuksia. Kirjoitustyyli on asiallinen ja hieman myös kuivakkaa huumoria viljelevä. Analyytti-suutensa vuoksi teos sopisi käytettäväksi jopa oppimateriaalina tai ainakin oheislukemistona monellakin koulutusalalla.

Hornet-lentajan_palkitseminen_960x540_px.jpg

Vasemmalta Ilmailukirjallisuusjaoksen puheenjohtaja Jouko Rautio, WSOY:n kustannustoimittaja Suvi Syrjä ja Hornet-lentäjä Heikki Mansikka Suomen Ilmailumuseolla 13.4.2024.

Kunniamaininnan saanut teos julkistettiin 13.04.2024 Suomen Ilmailumuseolla järjestetyn Ilmailukirjallisuuspäivän yhteydessä, jolloin teoksen tekijälle ja kustantajalle luovutettiin asianomaiset kunniakirjat.

Ilmailumuseoyhdistys onnittelee kunniamaininnan saaneen teoksen tekijää ja toivoo hänen jatkavan työtään niin lentotoiminnan kehittämisen kuin suomalaisen ilmailukirjallisuuden pa-rissa myös vastaisuudessa!

13.04.2024

Ilmailumuseoyhdistys ry:n Ilmailukirjallisuusjaoksen puolesta

Heikki Kauranne

13.04.2024 15.00Vuoden 2023 Ilmailukirjan julkistus
01.03.2024Vuoden 2023 ilmailukirjan valinta
20.04.2023Ilmavoimien kuvaustiedustelu 1939-1945 on Vuoden 2022 Ilmailukirja
02.03.2023Vuoden 2022 Ilmailukirjan valinta